ماهی ماسالای هندی
در 100 ثانیه آشپز شو (آموزش گام به گام آشپزی ماهی ماسالای هندی)
لازانیای لقمه ای
در 100 ثانیه آشپز شو (آموزش گام به گام آشپزی لازانیای لقمه ای)
سالاد مرغ و کرفس
در 100 ثانیه آشپز شو (آموزش گام به گام آشپزی سالاد مرغ و کرفس)
بابا غنوش
در 100 ثانیه آشپز شو (آموزش گام به گام آشپزی بابا غنوش)
چیکن مالای کباب
در 100 ثانیه آشپز شو ( آموزش گام به گام آشپزی چیکن مالای کباب )
مرغ ترکیه‌ای
در 100 ثانیه آشپز شو ( آموزش گام به گام آشپزی مرغ ترکیه‌ای )